Désfalva - Egy erdélyi kisfalu.
Désfalva helynévi adattára
 
Adatközlők
 
*****
 

bevezető

belterület

külterület

nyelvjárás

a szócikk felépítése

rövidítések

adatközlők

vendégkönyv

Erdélyi Top 10 - web statisztika, látogatottság mérés

A gyűjtést 2003 augusztusában kezdtem. Ezt megnehezítette a kataszteri térképek körülményes beszerzési lehetősége.

Tizenhét lakost kérdeztem meg. Elsődleges adatközlők azok a désfalvi lakosok voltak, akik a kommunista rendszerben olyan beosztásban részesültek, amellyel együttjárt a földek feltérképezése, számontartása, stb. Így megkérdeztem az egykori brigádost, néhány traktoristát. Fontosnak tartottam rákérdezni öregebb lakosokra is. Néhány hely megnevezésének motívumát ők nevezték meg.

Két adatközlő nem Désfalván született, illetve ifjúkorában került Désfalvára. Az egyik adatközlő esetében az motivált, hogy az illető lakos családja számos földdarabot megvásárolt a külterület különböző részein, sőt erdőrészeket is. Így pár évtized alatt az erdőneveket sokkal jobban megtanulta, mint sok más lakos. A másik adatközlő Désfalván volt több évtizeden keresztül magyar nyelv és irodalom tanárnő. Ő is többször rákérdezett tanítványai révén e település helyneveire, illetve azok etimológiai vonatkozásaira.

Néhány esetben a kataszteri térképet is felhasználtam.

- Béres András Fillér - szül. 1938. július 13., nyugdíjas, volt traktorista;

- Béres István - szül. 1933. febr. 21., nyugdíjas;

- Béres Mihály - szül. 1924 márc. 7., nyugdíjas;

- Béres Mihály - szül. 1938. márc. 12., nyugdíjas, volt brigádos;

- Bódi István - szül. 1937. máj. 16., nyugdíjas;

- Illyésné Kiss Ilona - szül. 1926 okt. L, nyugdíjas;

- Kiss János Dáni - szül. 1911. jan. 26., nyugdíjas;

- Kissné Kiss Katalin - szül. 1923. dec. 6., nyugdíjas;

- Medreané Illyés Magdolna - szül. 1952. nov. L, háztartásbeli, volt könyvelőnő;

- Molnár Ferenc - szül. 1924. márc. 10., megh. 2003 novemberében;

- Molnárné Béres Zsuzsanna - szül. 1934. aug. 25., nyugdíjas;

- Papp Károly - szül. 1915. febr. 3. (Makfalva), nyugdíjas;

- Szabó István - szül. 1926. nov. 4., nyugdíjas;

- Szakács Márta - nyugdíjas, volt magyar nyelv és irodalom tanár;

- Székely György - szül. 1943. jún. 4, nyugdíjas;

- Szilágyiné Bódi Irma - szül. 1932. aug. 26., nyugdíjas;

- Szilágyiné Bódi Rozália - szül. 1963. jún. 18., varrónő.

 
 

Szilágyi Anna Rózsika,
magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő
Désfalva, 2004

 
*****
 
Désfalva - Egy erdélyi kisfalu
szülőfalum szokásai | fonóházi népszokások | óévbúcsúztató | újévi köszöntők | nyelvjárás | vendégkönyv
 
This site was last updated 2010-02-01 by misi