Désfalva - Egy erdélyi kisfalu.
A désfalvi unitárius egyházközség felhívása
 
*****
 

Désfalva - Az unitárius templom.

 
*****

Kedves Désfalva volt lakósa,

valamint a désfalvi Unitárius Egyházközséggel rokonszenvező testvérünk!

 

Az 1834. évben megújított templomát látja a képen. Gondolom néhány kedves emlék fűződik e templomhoz, illetve környékéhez.

Nagyobb méretű külső és belső javítását az egyházközség önerejéből, elődeink anyagi támogatásából, adakozó lelkű hívek, valamint amerikai unitáriusok adományaiból 1871-ben, 1946-ban, 1956-ban, 1974-’77 között, valamint 2000-’02 között végeztünk.

A templomhajó tetőszerkezetét kellene és szeretnénk 2008. év tavaszán felújítani. A tervek szerint fémlemezzel fedjük, amelyre 50 év a jótállás.

A tetőszerkezet farészét kell felújítani, fémlemezzel befedni, vízlevezető csatornát szerelni, stakaturt javítani. Az anyagbeszerzés és a munkálat 10.000 euróba kerül. Ezen összeg 20%-át az egyházközség jelenlegi tagjai állják. A 40%-át felvállalta a Belmont-i (U.S.A) testvérgyülekezet, 20%-át az Erdély-i Unitárius Egyetemes Egyháztól reméljük, a fennmaradt 20%-ot pályázatok, illetve távol élő hittestvéreinktől szeretnénk beszerezni.

Ha Ön úgy gondolja, hogy bármilyen csekély összeggel is adományként hozzájárulna e nemes cél megvalósításához, szívesen vennénk.

Életére és családjára Isten gazdag áldása szálljon!

Szeretettel és köszönettel.

Szentgyörgyi Sándor                                     Kiss László

unitárius lelkész                                           gondnok

Désfalva, 2007 áprilisa.

 

A felajánlott összegeket az egyházközség címére vagy a következő bankszámlák egyikére tessék eljuttatni:

PAROHIA UNITARIANA DEAJ

Cod IBAN: RO13RNCB0194015787720001       -RON (LEJ)

Cod IBAN: RO56RNCB0194015787720003       -EUR (€)

Megnyitva - Deschis BCR – Sucursala Târnăveni

 

 

Unitárius Egyházközség Lelkészi Hivatala Désfalva

Désfalva, 108 sz., irányítószám 547404, Maros megye, Románia

Deaj, nr. 108, cod 547404, judeţul Mureş, România

Tel: 004-0265-718400, mobil: 004-0744844753

e-mail: szentsandor@freemail.hu

 
*****

Ezúton is hálás köszönetet mondunk minden segítségért!

  1.        id. Geregly Sándor Békéscsabáról, aki Désfalván született és Dicsőszentmártonban nőtt fel, 10.000 forintot küldött e nemes cél megvalósításáért.

  2.       A Belmont-i unitárius testvérközösség táncházat és aukciót szervezett 2007 október 20.-án, amelynek bevételét elküldik a désfalvi unitárius templom tetőszerkezetének felújítására. Ez alkalommal a háromtagú New Jersey-i Székely Áron együttes zenélt és két táncegyüttes tancolt - Talpra Magyar és Mladost. Az utóbbi csoport tagjai gimnazisták és egyetemisták a Cambridge-i MIT műszaki egyetemen.

 

*****
   
Désfalva - Egy erdélyi kisfalu
szülőfalum szokásai | fonóházi népszokások | óévbúcsúztató | újévi köszöntők | nyelvjárás | vendégkönyv
   
This site was last updated 2010-02-01 by misi