Előző oldal

 

 

Lőfi Áron (1825 - 1906)

 

Unitárius lelkész - esperes, aki mint huszárhadnagy harcolt az 1848-49-es szabadságharcba.

1825-ben született Laborfalván. Az elemit szülőfalujában végezte, a teológiát Kolozsváron, 1848-ban Aradon besorozták császári gyalogos közlegénynek. Végigküzdötte a szabadságharcot, s csak 1851-ben került haza Olaszországból. Tordán, Désfalván (1853-1860) és Bölönben szolgált unitárius lelkészként, majd háromszékköri lelkész-esperesként (1880-1904).

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik emlékhelye Véczer. 1901. december 8-án a véczeri kőemlékmű avatásán, mint unitárius esperes, negyvennyolcas honvéd, ünnepi beszédet mondott.

Hamvait fekete márványobeliszk fedi a bölöni unitárius temetőben, rajta ez a felirat olvasható:

 

Itt nyugszanak

LŐFI ÁRON

nyug. unitárius

lelkész-esperes

48-as honvéd hadnagy

Élt 81 évet, szolgált 52 évet

Meghalt 1906

 

Neje

KISS LAURA

a szerető jó anya

Élt 40 évet, meghalt 1883

 

Legyen emléke áldott!

 

Molnár Mihály

Désfalva, 2006

 

  1. Unitárius Közlöny 1893. 129. ol.

  2. Benkő Levente: Véczer emlékezete - Adalékok 1848-49 erdővidéki eseményeihez és azok utótörténetéhez

  3. Kisgyörgy Zoltán: Csak a véletlen mentette meg a felégetéstől


Előző oldal

 

This site was last updated 2010-02-01 by misi